Welkom bij De Rooij Lederwaren

"Amy's Reis- en Lederwaren" gaat verder op de plek "De Rooij Lederwaren"

zij zijn volop van hun pensioen aan het genieten en wij zijn al een eind op weg met de nieuwe vormgeving van de winkel.

 

De naam "Amy's Reis- en Lederwaren" staat nu ook op de voorgevel van de winkel. Om dit te vieren hebben wij in het weekend op 7, 8 en 9 november 2014 de opening met korting oplopend tot 25% op onze producten in de winkel.

Binnen kort zullen ook de webpagina's in een nieuw "tasje" online te bewonderen zijn.

 

 

Amy's reis- en lederwaren

Haarlemmerstraat 202

info@amys-reisenlederwaren.nl

telefoon: 071-7370410

Privacy Policy

Lees voor het gebruik of verder bezoeken van deze site dit beleid door aub, het is van toepassing voor de ganse inhoud alsook de al dan niet commerciële activiteiten rond en binnen Derooijlederwaren.nl

Indien u niet instemt met dit beleid, wordt u vriendelijk verzocht deze site niet verder te gebruiken.

Door deze site te bezoeken en te gebruiken, geeft u aan dat u instemt met de voorwaarden van dit Privacybeleid.

Verzameling van algemene gegevens

Derooijlederwaren.nl vindt het belangrijk dat de privacy van de bezoekers, al dan niet voor commerciële doeleinden wordt gerespecteerd en beschermd.

Persoonlijke gegevens

Het kan zijn dat Derooijlederwaren.nl persoonlijke gegevens nodig heeft zoals uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer, etc... dat om vragen te kunnen beantwoorden, aan bepaalde verzoeken kunnen tegemoet te komen of om aan wettelijke bepalingen te voldoen.

Derooijlederwaren.nl kan deze gegevens gebruiken om te reageren op uw vragen of om u per e-mail of telefoon te informeren over interne diensten of aanbiedingen.

Indien u een verzoek tot een dienstverlening doet of gegevens naar deze site verzend, kan het zijn dat wij u om extra gegevens vragen die nodig zijn voor het behandelen van uw aanvraag.

Derooijlederwaren.nl zal deze gegevens echter niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij wij hiertoe worden verplicht door gerechtelijke instanties die zich kunnen beroepen op een toepasbare wetgeving.

Bij vormen van misbruik, bedrog, misleidende vormen van reclame etc... zal Derooijlederwaren.nl melding doen bij de hiertoe bevoegde gerechtelijke instanties.

Materialen voor publicatie

De teksten, foto's, afbeeldingen, logo's, handels- en domeinnamen, en andere gegevens die gebruikt worden door Derooijlederwaren.nl zijn auteursrechtelijk beschermd en behoren toe aan voornoemde partijen.

Om gebruik te maken van deze materialen onder welk een vorm dan ook is er een schriftelijke overeenkomst vereist met de eigenaar.

Technologie

Naast de persoonlijke gegevens die u ons mogelijk verschaft, kan deze site technologieën gebruiken die ons in staat stellen bepaalde technische gegevens te verzamelen, zoals uw IP adres, het besturingssysteem van uw computer, het type browser dat u gebruikt, uw surfgedrag op de website en de adressen van eventuele verwijzende websites.

Beveiliging

Hoewel er altijd risico's zijn verbonden aan het verschaffen van persoonlijke gegevens, of dit nu persoonlijk gebeurt, via de telefoon of over het Internet, en geen enkel systeem en geen enkele technologie volledig veilig of hackerproof is, vragen wij u in gedachte te houden dat Derooijlederwaren.nl al het mogelijke doet om redelijke maatregelen te treffen om onrechtmatige toegang tot of onrechtmatig gebruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen, we stellen alles in het werk om de kans hierop te minimaliseren en de veiligheid van uw gegevens te waarborgen.

Derooijlederwaren.nl gebruikt bijvoorbeeld een coderingstechnologie bij het verzamelen en verzenden van informatie.

Juistheid van verzamelde gegevens

Derooijlederwaren.nl kan op eigen initiatief of op uw verzoek persoonlijke gegevens die in verband met de werking van deze site in ons bezit zijn, aanvullen, corrigeren of verwijderen omdat deze gegevens onvolledig, onjuist of verouderd zijn.

Identificatie van bezoekers

Het is mogelijk dat Derooijlederwaren.nl van tijd tot tijd gegevens op uw computer plaatst aan de hand waarvan wij u kunnen identificeren. Deze gegevens worden opgeslagen in de vorm van bestandjes die 'cookies' worden genoemd.

De cookies, die informatie bevatten over de wijze en het tijdstip waarop bezoekers gebruikmaken van deze site, stellen ons in staat deze site te blijven verbeteren.

Het gebruik van cookies berust op een algemeen geldende standaard en er zijn veel websites waarop cookies worden toegepast.

De cookies worden opgeslagen op uw computer en niet op deze site.

Als u geen cookies wilt ontvangen of op de hoogte gesteld wilt worden als er cookies op uw systeem worden geplaatst, kunt u dit instellen in uw browser, mits uw browser in die mogelijkheid voorziet.

Minderjarigen

Personen die jonger zijn dan 18 jaar mogen onder geen enkele voorwaarde gebruik maken of gegevens verzenden naar Derooijlederwaren.nl
Diensten aanvragen of andere rechtshandelingen verrichten op deze site is ook uitdrukkelijk verboden, tenzij dit wordt toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Wijzigingen van de Site

Derooijlederwaren.nl kan ten allen tijde en met of zonder kennisgeving dit Privacybeleid wijzigen, de toegang tot de site wijzigen of opheffen, of de inhoud van de site wijzigen.

Derooijlederwaren.nl

©Copyright 2011 - Coolweb Multimedia for De Rooij Lederwaren | www.derooijlederwaren.nl